Disclaimer

1. Aansprakelijkheid

De huidige site is met de meeste zorg ontwikkeld.  Money-on-line besteedt uitermate zorg aan de  betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de site bevinden. Deze site is louter informatief bedoeld. Money-on-line  behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Money-on-line kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of  onrechtstreeks gebruik van de site.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Money-on-line kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van de externe sites die een link maken naar de Money-on-line site evenals voor de inhoud en de links die Money-on-line maakt naar externe sites.

2. Privacyverklaring


Kerdudal bvba respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens daarom in overeenstemming met de GDPR Wet die m.i.v. 25 mei 2018 van kracht is . Persoonlijk identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf , ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies . Wij maken geen gebruik van via derden persoonsgegevens .

Uw persoonsgegevens worden door Kerdudal bvba gebruikt voor de volgende doeleinden :

* het beoordelen en behandelen van een  kredietaanvraag door een  kredietverstrekker of bankinstelling waarme Kerdudal bvba een samenwerkingsovereenkomst heeft onderschreven en die op dat  moment inzage krijgt in uw gegevens .
* het beheer van uw dossier .
* het verstrekken van informatie over nieuwe producten en diensten .
* het evalueren van de doeltreffendheid van onze website .

Kerdudal bvba dient in het kader van haar diensten de gegevens die verzameld worden met het oog op het  behandelen en afsluiten van een kredietovereenkoms t, te kunnen doorgeven aan  de kredietverstrekkers  en bankinstellingen voor wie  Kerdudal bvba als onafhankelijk kredietmakelaar optreedt .
Kerdudal bvba  kan uw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen die verbonden zijn voor het uitvoeren van administratieve taken , zoals notarissen , verzekeringsmaatschappijen en schatters .

Gegevensverzameling op onze website

Bij een bezoek aan onze website verzamelen wij niet systematisch uw persoonsgegevens , behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt .
Wij noteren en bewaren informatie zoals tijdstip, browser type en IP-adres van elke bezoeker aan  onze website. Uw IP-adres wordt toegekend door de provider bij wie u een internetabonnement heeft afgesloten .
Bij een bezoek aan onze website houden wij tijdelijk bepaalde instellingen bij in 'cookies' om de internetgebruiker een betere dienstverlening te bieden . Voor meer informatie zie onze aparte cookie-statement .

Wat doen wij met de verzamelde persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld  met het oog op de verwerking van een kredietaanvraag  en realiseren van een kredietovereenkomst .
U heeft het recht zich op eenvoudig verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens .
Uw persoonsgegevens  worden niet langer bewaard dan vereist voor het bereiken van bovenvermelde doeleinden .

Email

Indien u uw e-mailadres opgeeft , kan  Kerdudal bvba  dit gebruiken om met u te communiceren over uw kredietaanvraag .
Kerdudal bvba  stuurt u enkel publiciteit per e-mail indien u daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven .

Recht op vergeten

Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens bij ons in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien :
• uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden .
• u geen toestemming meer geeft voor verwerking of  bezwaar aantekent .
• uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt .
Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens op eenvoudige wijze zijn over te dragen aan derden . Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u ons een e-mail inclusief kopie van uw ID sturen naar: info@kerdudal.be  .

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer .
Kerdudal bvba  maakt gebruik van :

Functionele cookies : deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website .

Analytische cookie s: via Google Analytics worden gegevens over het surfgedrag verzameld . Zo kunnen we zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken en op basis daarvan onze website verbeteren . Uw IP-adres is bij ons niet geanonimiseerd omdat wij erg benieuwd zijn hoe u bij Kerdudal bvba  terecht bent gekomen . Wij hebben een  overeenkomst gesloten met Google . Daarbij is de functionaliteit ‘gegevens delen’ uitgezet .

Tracking cookies : Een tracking cookie is een speciaal soort webcookie, die wordt geplaatst om u als bezoeker te identificeren op één of meerdere websites. Aan de hand van de pagina’s die worden bezocht kan kennis worden verkregen over de manier waarop u de website gebruikt, maar er valt bijvoorbeeld ook op te maken waarin u als bezoeker geïnteresseerd bent. Het opbouwen van profielen met dergelijke informatie kan vervolgens worden gebruikt voor ‘profiling’ en ‘behavioral targeting’, het tonen van bannerreclame van gerelateerde adverteerders .
Als u niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u dit in uw browserinstellingen aanpassen . U kunt bijvoorbeeld instellen dat u een waarschuwing ontvangt voordat er cookies worden geplaatst . Ook is er de mogelijkheid dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen .
Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.
Realiseert u zich wel dat als u geen cookies toestaat, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werk t. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen van ‘do not track’ niet dat u helemaal geen advertenties meer te zien krijgt . De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses .
Hoe u instellingen kunt aanpassen , verschilt per browser . U kunt hiervoor eventueel de helpfunctie van uw browser raadplegen .

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden  beschermd . Onze website is beveiligd met een  SSL-certificaat . Dit kunt u zien aan het ‘HTTPS’ dat voor de url staat .

Aanpassingen van het privacybeleid

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u de informatie die we u hebben uitgelegd in het privacybeleid . Als Kerdudal bvba  haar privacybeleid zou aanpassen, dan zetten wij deze aanpassingen op deze pagina , zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen , hoe en onder welke omstandigheden wij die gebruiken .
3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil over de site  www.Money-on-line.be en de Antwerpse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.