Disclaimer

1. Aansprakelijkheid

De huidige site is met de meeste zorg ontwikkeld.  Money-on-line besteedt uitermate zorg aan de  betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de site bevinden. Deze site is louter informatief bedoeld. Money-on-line  behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Money-on-line kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of  onrechtstreeks gebruik van de site.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Money-on-line kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van de externe sites die een link maken naar de Money-on-line site evenals voor de inhoud en de links die Money-on-line maakt naar externe sites.

2. Privacy

De persoonsgegevens die per e-mail worden verkregen, worden slechts verwerkt voor het verstrekken van informatie betreffende Money-on-line en haar producten zowel private als commercial.

De persoonsgegevens verkregen via de site  www.Money-on-line.be laten ons toe u regelmatig op de hoogte te houden van  alle aanbiedingen of services die  u zouden kunnen interesseren via direct marketing. Indien u ons niet toelaat om deze informatie in het kader van direct marketing aan te wenden, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar info@money-on-line.be .

Met het oog op een efficiënt beheer van uw toestemmingen, vragen wij u erop toe te zien dat u ons dit bericht toestuurt vanuit elk e-mailadres dat u ons hebt meegedeeld.

De persoonsgebonden gegevens worden in principe niet overgedragen aan derden.

Tijdens de verbinding met een website, zullen een aantal gegevens ( navigatievariabelen) automatisch worden doorgegeven aan de website via de software gebruikt door de internetgebruiker. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres ( een nummer dat toelaat een computer op het netwerk te identificeren), het merk en de versie van de navigator, het exploitatiesysteem en het laatste bezochte webpagina.
Money-on-line zal geen gebruik maken van deze gegevens.

Het respect voor uw privé leven is een prioriteit voor Money-on-line. Wij garanderen u dat uw gegevens zullen verwerkt worden overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil over de site  www.Money-on-line.be en de Antwerpse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.